پراتیـکـــ [شیء محور]
شاخه شیء محور به طراحی یک فرایند تولید، از نقطه‌ی صفر ایده پردازی تا بسته بندی، و سپس تجربه و آزمایش این فرایند تا ساخت نمونه های اولیه محصول نهایی می‌پردازد. در حالی که کارکرد را در پرانتز گذاشته‌ایم به طراحی و ساخت اشیاء کاربردی روزمره می‌پردازیم و ذهنیتی را مجسم و سنجش پذیر می‌کنیم. یا معنایی خواهیم ساخت و یا ایده ای را مصرف و از اعتبار ساقط می‌کنیم. در [پروسۀ] پراتیک ...
بیشتر "PRATIC [P]"
پراتیـکـــ [فضا محور]
در شاخه فضا محور تحت دیسیپلین معماری به گستره‌ای از مطالعات و خدمات طراحی محیطی در عرصه هایی همچون طراحی ساختمان، منظر، و طراحی داخلی می‌پردازیم. تعریف عام ما از معماری، «فرم‌ یابیِ محتوای مفروض یک محدوده فضایی» است. بر اساس این تعریف، با بهره گیری از نظریه و فرایند تجربی معماری می‌کوشیم تا با پردازش کانسپت ها از خلال مواجهۀ محتوای پیش فرض و زمینه خاص هر فضا، به سنتزی دست یابیم ...
بیشتر "PRATIC [A]"