پراتیـکـــ [شیء محور]

PRATIC [P]

شاخه شیء محور به طراحی یک فرایند تولید، از نقطه‌ی صفر ایده پردازی تا بسته بندی، و سپس تجربه و آزمایش این فرایند تا ساخت نمونه های اولیه محصول نهایی می‌پردازد. در حالی که کارکرد را در پرانتز گذاشته‌ایم به طراحی و ساخت اشیاء کاربردی روزمره می‌پردازیم و ذهنیتی را مجسم و سنجش پذیر می‌کنیم. یا معنایی خواهیم ساخت و یا ایده ای را مصرف و از اعتبار ساقط می‌کنیم. در [پروسۀ] پراتیک بدن کار می‌کند و اندیشه ای ساخته یا آزموده می‌شود. آنچه به جا می‌ماند رسوب مادیِ مکاشفه ای عملی در بوطیقای اشیاء روزمره است که آن را پروتوتایپ پراتیک می‌نامیم. پروتوتایپ های پراتیک طیف گسترده ای از اشیاء کاربردی و دکوراتیو را در حیطۀ اشیاء روزمره، مبلمان، لوازم تحریر و لوازم شخصی، با تمرکز بر تفکر طراحی در بر می‌گیرد

 

بازگشت به خانه